Monday, 22 September 2014

Ucap Utama 2: "DTP: Overview, Status and What's Next" Yang Telah Disampaikan Oleh Yang Berbahagia Dato' Haji Sufa'at Bin Tumin


Dari kiri; Tn Haji Shafruddin Bin Ali Hussin (Yang Dipertua Majlis Pegawai Pendidikan Daerah Malaysia), Yang Berbahagia Dato' Haji Sufa'at Bin Tumin (Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Operasi Pendidikan) dan Yang Berbahagia Tuan Haji Aminuddin Bin Adam (Pengarah Pendidikan Negeri Johor)

Ucap Utama Yang Berbahagia Dato' Haji Sufa'at Bin Tumin,
Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
(Operasi Pendidikan)


No comments:

Post a Comment